Jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa w hotelu?

Bezpieczeństwo w hotelu dotyczy zarówno ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak pożar, włamanie czy atak terrorystyczny, jak i zapewnienia higieny i zdrowia gości. Jakie więc obowiązują zasady bezpieczeństwa w hotelu Solec i jak się do nich stosować?

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego mają na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia oraz ewakuację gości i personelu w razie pożaru. Zasady te dotyczą zarówno zachowania gości, jak i wyposażenia hotelu Solec. Oto niektóre z nich:

  • nie pal papierosów ani innych substancji palnych w pokojach, korytarzach, windach czy innych miejscach niedozwolonych,
  • używaj tylko urządzeń dostarczonych przez hotel (suszarka, żelazko) lub sprawdź ich zgodność z normami bezpieczeństwa,
  • nie blokuj drzwi i okien w swoim pokoju ani innych wyjść ewakuacyjnych,
  • zapoznaj się z planem ewakuacji i lokalizacją najbliższego wyjścia ewakuacyjnego; plan ewakuacji powinien być umieszczony na drzwiach Twojego pokoju lub w widocznym miejscu,
  • w razie pożaru lub zadymienia nie wpadaj w panikę; postępuj zgodnie z instrukcjami personelu hotelowego lub głosem z nagłośnienia. Nie używaj windy, tylko schodów. Nie biegnij, nie krzycz, nie pchaj się. Nie wracaj do pokoju po swoje rzeczy. Uciekaj do najbliższego bezpiecznego miejsca.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz zapewnienie higieny i zdrowia gości i personelu. Zasady te dotyczą zarówno zachowania gości, jak i wyposażenia hotelu. Podstawowe zasady to:

  • dbaj o higienę osobistą i swojego pokoju; myj często ręce mydłem i wodą lub używaj płynu dezynfekującego;
  • w razie wystąpienia objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, duszność czy inne ciężkie objawy, niezwłocznie zgłoś się do recepcji lub służb medycznych,
  • korzystaj z usług i atrakcji hotelowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i ograniczeniami; rezerwuj wcześniej terminy i miejsca w restauracji, SPA, basenie czy siłowni; przestrzegaj limitów czasu i osób.

Podsumowując, bezpieczeństwo w hotelu to sprawa nie tylko personelu, ale i gości. Każdy powinien przestrzegać obowiązujących zasad i norm, aby zapewnić sobie i innym spokojny i przyjemny pobyt.